تماس با ما

برای رزرو خدمات اینترنتی یا هماهنگی برای خدمات باربری می‌توانید با تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایید. کارشناسان باربری تضمین شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تماس‌های دریافتی می‌باشند.

۰۲۱-۶۵۱۹۰۵۴۳
۰۲۱-۶۵۱۹۰۵۲۶
۰۲۶-۳۶۲۷۰۶۴۳
۰۲۶-۳۶۲۷۰۶۲۴
۰۲۱-۶۵۵۳۰۶۵۲
۰۲۱-۶۵۵۲۸۳۸۱
۰۹۱۲۹۵۶۵۳۳۹